Příměstský tábor Plzeň

Přihláška na Příměstský tábor Plzeň - Léto 2017

Dokument ,,přihláška,, k vytištění v pdf stahujte zde

Dokument ,,přihláška, pro vyplneni a poslani e-mailem format Word stahujte zde
Vyplněnou přihlášku můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresu:


Helena Linhartová

Nade Mží 1, 318 00 PLZEŇ

 

Email: helena@tabor-plzen.cz
Telefon: 377 381 141


Po vyplnění přihlášky Vám na zadaný e-mail přijde předběžné potvrzení o přihlášení dítěte a spolu s číslem přihlášky, které použijete jako specifický symbol při platbě. Dítě je závazně přihlášeno až po připsání částky na náš účet. Pro závazné zařazení mezi účastníky tábora je potřeba uhradit částku před nástupem na příměstský tábor či případně v hotovosti u instruktora. Pokud dítě přihlásíte na celodenní výlet, je nutné vybrat ještě jeden den, který strávíme v Plzni (v tělocvičně či venku). Nelze dítě přihlásit pouze na celodenní výlet.

 

Číslo bankovního účtu – 3076107369/0800
Variabilní symbol – datum narození Vašeho dítěte (den, měsíc, rok např. 14.9.2008 vyplníte 14092005)
Konstantní symbol – 0308
Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte


Zaslání přihlášky on-line vyplněné z této stránky

Odešlete-li přihlášku přes internet, je nutné abyste při nástupu dítěte na příměstský tábor, přihlášku osobně podepsali.
Všichni rodiče musí první den doložit kopii zdravotního průkazu a podepsat u instruktora potvrzení o bezinfekčnosti.


Storno podmínky:

Pokud dítě odhlásíte 5 dnů před nástupem na příměstský tábor, vracíme celou zaplacenou částku. Pokud odhlásíte dítě 2 dny před nástupem na příměstský tábor, vracíme 50 % z uhrazené částky. V případě, že odhlásíte dítě později než 24 hodin před nástupem na příměstský tábor Plzeň, storno poplatek je 100 % z celé částky.

 

Souhlas zákonného zástupce se sportovním a zábavním programem Příměského tábora Plzeň

konneho zastupce

Souhlas zákonného zástupce ke stažení v pdf

 

Souhlasím, aby můj syn/moje dcera se účastnil/-a sportovních a zábavních aktivit, které organizuje Příměstský tábor Plzeň
 
Při všech aktivitách vedoucí instruktoři Příměstského tábora Plzeň poskytují dětem instrukce a informace, které je nutné dodržovat. V případě nedodržení, či nesprávného chování nebo nečekané události (např. zranění) budeme kontaktovat rodiče dítěte a následně řešit danou situaci s nimi. Vedoucí instruktor je řádně proškolen pro práci s dětmi. Zdravotnický dozor je účasten všech programových aktivit Příměstského tábora Plzeň.
 
Programové aktivity Příměstského tábora Plzeň: míčové hry, lanové aktivity, atletické soutěže, zážitkové aktivity, dovedností hry, výlety, společenské, sportovní a kulturní hry a zejména pak tematické týdny.
 
Prohlašuji, že je dítě plně způsobilé k účasti na Příměstském táboru Plzeň, a že bylo seznámeno s programem tábora a jeho pravidly.
 
Pravidla:


Účastník (dítě)

  • je povinen dbát pokynů vedoucího a instruktora
  • se nesmí vzdalovat z dohledu vedoucího nebo instruktora bez jeho souhlasu
  • musí být ohleduplný k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách v rámci Příměstském táboru Plzeň
  • nesmí nosit nebezpečné či cenné předměty na Příměstský tábor Plzeň

 
Dítě je zdravotně způsobilé pro účast na příměstském táboru.
 
Tento souhlas je platný po celou dobu trvání Příměstského tábora Plzeň.


Kuchař - číšník 2017

10. 7. - 14. 7. a 17. 7. - 21. 7.

Program pdf

 

Eko tábor 2017
10. 7. - 14. 7.

Program pdf

 

Cestovatelský tábor 2017

17. 7. - 21. 7.

Program pdf